03 november 2009

Nytt fördrag för EU!

Idag undanröjdes sista hindret för ett nytt EU-fördrag: Tjeckiens president Klaus har skrivit på (om än efter mycket om och men). Därmed har alla medlemsstater ratificerat fördraget och en mycket utdragen förhandlingsprocess är till ända.

Fördraget ska träda i kraft månaden efter sista ratificeringen, dvs redan idecember, och det lär nu råda en febril aktivitet hos vissa av kollegorna för att få allt på plats i tid.

Extra toppmöte planeras, och ryktena om vem som ska blir permanent ordförande för Europeiska rådet och "utrikesminister" för EU har snurrat igång ordentligt. Spekulationerna är många, men det enda man kan säga med viss säkerhet är att jobben inte lär gå till någon kvinna; gubbväldet inom EU är fortfarande genuint ohotat. Tyvärr.