23 november 2009

Extrainsatt miljöministermöte inför Köpenhamn

Det svenska ordförandeskapet har idag genomfört ett extra miljöministermöte, för att konslidera EUs positioner och mobilisera ytterligare politisk vilja och därmed säkra ett så ambitiöst utfall som möjligt vid köpenhamnstoppmötet. Här får man veta mera.