18 november 2009

EU-toppjobb och batmobiler

Spänningen stiger inför morgondagens extra EU-toppmöte, när statsminisern ska försöka ena kollegorna om vem som ska nomineras till Europeiska rådets ordförande (ofta kallad "rådets president") och den höga representanten för utrikesfrågor ("EUs utrikesminister"). Detta är helt nya EU-toppjobb som ska tillsättas som en direkt följd av EU:s nya Lissabonfördrag. Efter en första konsultationsrunda hos medlemsstaterna pågår nu en andra sondering för identifiera vem av kandidaterna som har starkast stöd.

Det lär inte vara helt lätt att hitta enighet om detta, och det är mycket hysch-hysch och spekulationer kring processen. Fel information vid fel tillfälle kan spoliera hela nomineringen. Jag får själv många frågor kring nomineringen men vet egentligen inte mer än vad som skrivs i tidningarna.

Själv sysslar jag med mer jordnära ting. Idag ledde jag ett förhandlingsmöte om kommissionens förslag till koldioxidminskningar från lätta lastbilar. Jag inledde mötet med att ta fram ett tiotal leksaksbilar, för att konkret åskådliggöra vilka typer av bilar som omfattas av förordningen (skillnaden mellan s k N1, N2, M1 och M2-bilar). Det var ett något udda grepp, som dock rönte stor uppskattning. Störst uppmärksamhet fick "Batmobilen", som hörde till de mest svårklassificerade (jag utgick från att den använder ny smart teknik och att den därför bör vara berättigad till s k "superkrediter").