25 november 2009

Cocktaileffekter

Igår ledde jag EU-förhandlingar om ett ministeruttalande om kombinationseffekter av kemikalier. Intressant och högaktuellt ämne, som handlar om hur EU ska kunna angripa problemet med att flera kemikalier, som var för sig ligger under EUs risknivåer, tillsammans man skapa en "cocktaileffekt" med skadlig inverkan på såväl människa som natur. EU har sedan några år en stark generell kemikalielagstiftning på plats som kallas REACH, men den bygger på principen att utvärdera kemikalie för kemikalie vilket alltså inte beaktar eventuella kombinationsffekter.

Det är danskarna som har bett det svenska ordförandeskapet att ta tag i denna fråga, vilket vi nu gör med stort allvar.

Intresset är som sagt stort, och jag kontaktas ofta av både folkrörelseorgansiationer och journaliser för att berätta om initiativet. Aktuellt hade ett långt inslag om denna fråga för några dagar sedan.

Förhandlingarna går riktigt bra, och vi har redan nu nästan uppnått enighet om en text som ska antas på miljöminstermötet i Bryssel den 22 december. Huvudbudskapet är att fråga är viktigt men hittills förbisedd inom EU, och att EU-kommissionen därför bör analysera hur cocktaileffekterna hanteras i EUs lagstiftning och återkomma med konkreta förslag om vad som behöver göras under 2010 och 2011.