17 november 2009

Att förbereda och leda ett EU-möte: del 3

Hur förbereder man sig framgångsrikt som EU-ordförande för ett heldagsmöte med förhandlingar i en EU-arbetsgrupp? I en serie av inlägg kommer jag att reflektera över hur man gör i praktiken för att leda EU-arbetet i en attachégrupp.

Tidigare inlägg:
Del 1: ”the basics” – sova, äta och pudra näsan
Del 2: Personkännedom  

Del 3: Att var tillräckligt påläst
När det gäller sakkunskap, så måste man vara minst ett par steg före kollegorna hela tiden. Det gäller att noga läsa in alla aktuella underlagsdokument och skapa sig en grundlig förståelse för alla detaljer i förslaget.

Att bara läsa på räcker dock inte. Jag brukar ordna ett eller fler förberedande möten med experterna i regeringskansliet, rådssekretariatet och EU-kommissionen då man ställer alla tänkbara frågor, spelar djävulens advokat, försöker begripa "politiken" i frågorna och inte bara det tekniska.

I morgon ska jag ha ett sådant möte som handlar om kommissionens nya lagförslag om CO2-utsläpp från lätta lastbilar.

Oftast ägnar jag också många långa timmar framför datorn dagarna eller i värsta fall kvällen före varje förhandlingsmöte för att gå igenom agendan ordentligt och försöka förutse alla tänkbara scenarier. Därefter skriver jag ett "ordförandemanuskript" med stödord för vad som ska sägas och i vilken ordning saker och ting ska ske i arbetsgruppen.

Manuskriptet anpassas sen till mötet och till vad medlemsländerna och kommissionen faktiskt säger. Om man har planerat riktigt väl så har man svaret på alla frågor redan innan de ställs.

Hittills har upplägget gått bra och manuskripten har hållit. Men lite slitigt är det.