09 mars 2010

Krisen och klimatet

Läste nyligen att utsläppen av växthusgaser i Tyskland har minskat med hela 8,4% under 2009 jämfört med 2008. Det innebär att de totala utsläppen har minskat med 28,7% sedan 1990, vilket är långt mer än Tysklands kyotomål för 2012 på minus 21%. Om trenden står sig så är man också på god väg att klara sitt frivilliga ambitiösa mål på -40% till 2020.

OM trenden står sig, som sagt.

Stora delar av de imponerande utsläppsminskningarna beror nämligen på lägre energi- och industriproduktion till följd av minskad efterfrågan i den ekonomiska krisens spår.

Även andra länders utsläppsstatistik "gynnas" av den ekonomiska krisen. Italien t.ex. har länge legat långt ovanför kyotomålet på -7% och har planerat för omfattande handel med utsläppsrätter för att klara kraven. Nu ser man plötsligt ut att klara målet pga den minskade ekonomiska aktiviteten.

Men vad händer när de ekonomiska hjulen börjar snurra igen? Inte mycket talar tyvärr för att de låga nivåerna kan bibehållas om ekonomin återgår till "business as usual". För det krävs aktiv prispolitik och stora investeringar i förnybar energi.